نظریه پردازان شهری

آموزش شهرسازی یکی از ضرورت های امروز کشور ماست. در این راستا آشنایی با نظریه پردازان شهری نقش مهمی در بهبود توسعه شهر ها دارد.

متخصصین شهر از طریق آشنایی با تجربیات خارجی صورت گرفته می توانند گام های موثرتری در طراحی شهرها بردارند.

با توجه به این مسئله ، بحث های حرفه ای برای این قشر بسیار ضروری و تعیین کننده خواهد بود.

در این صفحه می توانید پروژه هایی که قبلا توسط دانشجویان شهرسازی انجام شده است دانلود کنید :

جدیدترین محصولات

Telegram_logo

جدیدترین آموزش های دانشاپ را در ایمیل خود دریافت کنید

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)