چگونه یک معمار موفق شویم ؟ معمار موفق ! معمار جذاب! چگونه دیگران را به خود علاقه مند کنید؟ ایا تاکنون به تاثیر همزادپنداری در جذب کارفرما فکر کرده اید ؟ این مسئله می تواند شما را تبدیل به یک معمار موفق کند ! مردم از سایر مردم خرید می کنند و به آنها اعتماد […]

ادامه مطلب

زمان بندی های استراتژیک برای بازدهی بیشتر در پروژه معماری. ویژه معماران هدف به معنای آرزوی زمان بندی شده است زمان بندی نهایی یا ددلاین ، یک ابراز اساسی است که توسط بیشتر افراد موفق استفاده می شود. زمان بندی ها باعث می شوند که آرزو های ما به واقعیت نزدیک شوند. بدون آنها جریان […]

ادامه مطلب