کانسپت معماری و ارزش آن در طراحی معماری آیا تاکنون به ارزش یک کانسپت معماری خوب فکر کرده اید؟ به ارزشی که به عنوان معمار برای یک پروژه خلق می کنید چطور؟ بسیاری از معماران اهمیت ارزشی که برای پروژه های معماری خلق می کنند را نمی دانند و به صورت مداوم در حال نابود […]

ادامه مطلب

خلاقیت در قیمت گذاری خدمات معماری در یک دفتر معماری چه چیزی میفروشیم؟ یک تکه کاغذ؟ مجموعه از خدمات معماری ؟ یک فرایند قانونی که نیاز به مجوز ساختمانی دارد؟ نه! چیزی که ما به فروش می رسانیم یک محیط و شرایط مطلوب در آینده است. چه با کارفرماهای مسکونی کار کنید ، چه تجاری […]

ادامه مطلب

چگونه درباره ارزش یک پروژه معماری صحبت کنیم؟ یکی از مهمترین دغدغه های معماران صحبت درباره ارزش پروژه آنهاست. چگونه می توانیم به درستی به کارفرمای خود القا کنیم که دقیقا چه کاری را انجام داده ایم. چگونه می توانیم هزینه منطقی و دلخواه خود را از کارفرما دریافت کنیم در حالیکه سایر افراد این کار […]

ادامه مطلب