شهر خطی عربستان سعودی The Line محمد بن سلمان ولیعهد عربستان از پروژه شهر خطی صد مایلی عربستان سعودی به نام ” د لاین” رو نمایی کرده است. این شهر شامل مجموعه ای از محله های پیاده مدار برای یک میلیون ساکنین آن می باشد. این پروژه تمامی مراکز شهری مورد نیاز افراد را در […]

    ادامه مطلب