سه قانون اساسی طراحی داخلی و ترسیم معماری طراحی داخلی یکی از موارد مورد علاقه معماران است . و یک پرسپکتیو داخلی نکات مهمی از یک فضای معماری را نشان می دهد. طراحی داخلی ، اساسا با داخل احجام سر و کار دارد. بنابراین رویه متفاوتی در طراحی فضاهای داخلی و معماری به صورت کلی […]

ادامه مطلب

به عنوان یک معمار، چگونه یک پرزانته حرفه ای داشته باشیم؟قسمت اول فکر می کنید با پایان دانشگاه ، هیچوقت دیگر به پرزانته حرفه ای کارهای خود نیازی نخواهید داشت. اما اکنون ، به عنوان یک معمار ، شما در مقابل گروهی از افراد غریبه قرار می گیرید ، چه کارفرما ، و چه یک […]

ادامه مطلب

پرزانته و اصول شیت بندی در معماری چگونه پرزانته حرفه ای ، شغل شما را متحول خواهد کرد؟؟ زمانی که دانشجو بودم ، رستورانی در نزدیکی دانشگاه ما بود که بارها در آنجا شام می خوردیم! من و دوستم معتقد بودیم راز خوشمزگی و تفاوت سالادهای این رستوران در سس های خاص و متفاوتی است […]

ادامه مطلب