آموزش روش ترسیم پرسپکتیو پرنده در پنج دقیقه یکی از مهمترین اصولی که دانشجویان معماری نیاز به فراگیری آن دارند یادگیری روش ترسیم پرسپکتیو پرنده   است. یادگیری ترسیم انواع پرسپکتیو کمک می کند تا به سرعت ایده ای که در ذهن خود دارید به کاغذ منتقل کنید و به استاد یا کارفرما نشان دهید. پرسپكتيو تنها […]

ادامه مطلب

سه قانون اساسی طراحی داخلی و ترسیم معماری طراحی داخلی یکی از موارد مورد علاقه معماران است . و یک پرسپکتیو داخلی نکات مهمی از یک فضای معماری را نشان می دهد. طراحی داخلی ، اساسا با داخل احجام سر و کار دارد. بنابراین رویه متفاوتی در طراحی فضاهای داخلی و معماری به صورت کلی […]

ادامه مطلب