نرم افزار دپس مپ در فرایند تحلیل و آنالیز با استفاده از تکنیک چیدمان فضا به منظور تحلیل و آنالیز اطلاعات شهری و معماری می توان از روش شناخت کمی از طریق تکنیک چیدمان فضا در نرم افزار دپس مپ استفاده نمود. آنالیزهای VGA یا visibility graph analysis  به عنوان آنالیز اصلی برای بررسی روابط […]

  ادامه مطلب

  کاربرد روش چیدمان فضا در طراحی فضاهای سنتی شهری روش چیدمان فضا چیست ؟ پیچیدگی موضوع طراحی شهری امروز به حدی است که کمتر طراحی می تواند همه مسایل و تاثیر متقابل آنها را به طور همزمان در نظر گرفته و تصمیم گیری نماید. در این میان استفاده از روش های کامپیوتری ، با فراهم […]

  ادامه مطلب

  نرم افزار دپس مپ depthmap  چیست ؟ و چه کاربردی در طراحی شهری دارد؟ به عنوان یک طراح شهر یا شهرساز ، احتمالا درباره نرم افزار دپس مپ depthmap و تکنیک چیدمان فضا یا اسپیس سینتکس space syntax شنیده اید. اسپیس سینتکس space syntax  یا چیدمان فضا در واقع یک متود تحلیلی در زمینه برنامه […]

  ادامه مطلب

  کاربرد چیدمان فضا در مطالعات شهری نمونه موردی شهر فویانگ در چین.قسمت یک متود چیدمان فضا space syntax  یک متود بسیار شناخته شده است. که شاخصه های فیزیکی و اجتماعی یک فضا را با هم ترکیب می کند. این روش در بسیاری از پروژه های شهری کشور چین در مقیاس های مختلف به کار گرفته […]

  ادامه مطلب

  space syntax چیست؟ space syntax  یک روند تحلیلی علمی با تاکید بر ویژگی های رفتاری انسان است که رابطه بین طرح های فضایی و ویژگی های اجتماعی ، اقتصادی و زیست محیطی را بررسی می کند. این روش شامل بررسی الگوهای حرکتی مردم ، و تعاملات بین آنها ، تراکم، کاربری و ارزش زمین ، […]

  ادامه مطلب

  روش چیدمان فضا در فرایند طراحی شهری روش چیدمان فضا چیست ؟ یکی از اهداف مهم طراحی شهری ارتقای کیفی محیط زیست شهروندان و تعامل مثبت آنان با فضای کالبدی شهر است. به منظور دستیابی به چنین هدفی درفرایند طراحی شهری ، سناریویی تعریف می گردد که بهبود ارتباط انسان ها با یکدیگر و با […]

  ادامه مطلب

  راهيابي و خوانايي فضای شهری چیست؟! محیط های شهری باید دارای کیفیت خوانایی باشند. خوانایی فضای شهری یک مقوله مهم در راه یابی در شهر است. زیرا محیط های شهری باید بتوانند عملکردی مطلوب داشته  باشند. و خدماتی مناسب به کاربران خود عرضه نمایند.           باید برای کاربران خود خوانا باشند. و […]

  ادامه مطلب

  طراحی شهری و جرم خیزی! یا آیا می توان همزمان جنبه های پایداری ، سرزندگی و امنیت را در شهر ایجاد کرد؟یکی از مهمترین رویکردهایی که در زمینه طراحی شهری مطرح است مسئله جرم خیزی و نقش طراحی شهری در افزایش جرائم شهری است. نظریات زیادی در این زمینه مطرح شده است. به عنوان مثال […]

  ادامه مطلب

  اسپیس سینتکس، تکنیک آنالیز چیدمان فضا در معماری چیدمان فضا در معماری چیست ؟ اسپیس سینتکس چیست ؟ آیا تاکنون به استفاده از تکنیک های تحلیل و آنالیز در طراحی معماری فکر کرده اید؟۱ بسیاری از ما فقط طراحی می کنیم! و به نتیجه طرح خود فکر هم نمی کنیم! اما متود صحیح طراحی ، به […]

  ادامه مطلب

  ۶ شهر که بزرگراه های خود را به پارک های شهری تبدیل کرده اند! یک بزرگراه شلوغ را ترجیح می دهید ؟ یا یک پارک شهری ؟ ساخت یک بزرگراه در یک شهر، اغلب یک راهکار ترافیکی مناسب به نظر می رسد. با وجود این، هر چقدر میزان جاده ها و مسیرها برای اتومبیل ها […]

  ادامه مطلب