نقش هوش مصنوعی در بازسازی شهری بعد از جنگ در جهانی که با جنگ و تخریب درگیر است ، ایده های بازسازی شهری اهمیت پیدا می کند. تکنولوژی های جدید برای ایجاد شهرهای بهتر ضروری هستند. ایده های بازسازی شهری جدید در ارتباط با پایداری ، یکپارچگی و مسائل فرهنگی هستند. در این بازی ، […]

    ادامه مطلب