کاربرد چیدمان فضا در مطالعات شهری نمونه موردی شهر فویانگ در چین.قسمت یک متود چیدمان فضا space syntax  یک متود بسیار شناخته شده است. که شاخصه های فیزیکی و اجتماعی یک فضا را با هم ترکیب می کند. این روش در بسیاری از پروژه های شهری کشور چین در مقیاس های مختلف به کار گرفته […]

ادامه مطلب