×

طراحی شهری و جرم خیزی!

شهرسازی 30 بهمن 1395

طراحی شهری و جرم خیزی!

یا آیا می توان همزمان جنبه های پایداری ، سرزندگی و امنیت را در شهر ایجاد کرد؟یکی از مهمترین رویکردهایی که در زمینه طراحی شهری مطرح است مسئله جرم خیزی و نقش طراحی شهری در افزایش جرائم شهری است.

نظریات زیادی در این زمینه مطرح شده است. به عنوان مثال می توان به نظریات فضای قابل دفاع از اسکار نیومن اشاره کرد.

بسیاری از این نظریه ها به نقش طراحی فیزیکی و کالبدی فضا در افزایش یا کاهش جرائم تاکید دارد.

برای اندازه گیری پخشایش فضایی جرم در محیط شهری به صورت سیستماتیک، بسیار مهم است که راهکاری دقیق و ثابت برای توصیف اختلاف بین یک محیط شهری و سایر نواحی شهری داشته باشیم.

و ساختار نواحی شهری مختلف که در آن جرم اتفاق می افتد یا نمی افتد را بررسی کنیم!

تعدادی از متغیرهای مختلف در این زمینه درگیر است که تحقیق را پیچیده تر می کند.

در مورد این موضوع تاکید بر روی آنالیزهای کامپیوتری ، آنالیزهای مرتبط با جرم در نقاط شاخص فیزیکی و فضایی است.

 

چیدمان فضا و تاثیر آن بر شناسایی مناطق جرم خیز شهری

اینجاست که تکنیک های آنالیز فضایی ” چیدمان فضا” وارد عمل می شود و می تواند نقش بسیار مهمی را ایفا کند.

چیدمان فضا یا اسپیس سینتکس مجموعه ای از تکنیک ها برای ارائه و آنالیز شبکه های خیابان های یک شهر است
به نحوی که الگوها و ساختار آنها را شناسایی کند.

الگوهایی که فعالیت ها در شهر را تحت تاثیر قرار می دهد، که مهمترین آنها حرکت مردم در شهر و کاربری زمین است.

این مدل بر مقیاس خیابان ها کار میکند و تقاطع آنها را مورد بررسی قرار می دهد.

از نتایج چنین آنالیزی این است که تکنیک چیدمان فضا نشان می دهد

که شهر در پیش زمینه از شبکه ای از مراکز با فعالیت بالا و متصل به هم در تمامی مقیاس ها تشکیل شده است!

که در محیط نرم افزار با رنگهای گرم نشان داده می شوند.

و در پس زمینه از مجموعه ای از مراکز با فعالیت کمتر تشکیل شده است که معمولا نواحی مسکونی هستند

و در محیط نرم افزار با رنگهای سرد نشان داده می شوند.

 

طراحی شهری و جرم خیزی!

طراحی شهری و جرم خیزی!

 

 

از آنجایی که حرکات مردم در شهر ، الگوهای کاربری زمین و الگوهای فعالیتی زیاد یا کم در ارتباط با جرم خیزی می باشد ،

چیدمان فضا صرفا برای توصیف و مقایسه محیط های شهری از دیدگاه پخشایش جرم صحبت نمیکند.

بلکه همچنین ابزاری برای ارتباط دهی جرم به الگوهای زندگی شهری در آن محیط می باشد.

 

اشتراک این نوشته با دیگران در تلگرام و سایر شبکه های اجتماعی :

[teleShare]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *