×

سود

نمایش یک نتیجه

  -20%

  12 گام برای موفقیت در بیزینس معماری

  تا چه حد سود مالی در حرفه معماری برای شما مهم است؟

  ما معتقدیم که ابتدا سود و سپس هنر اهمیت دارد!

   

  چون اگر سود کافی از حرفه معماری به دست نیاوریم در دراز مدت نمیتوانیم به معماری به عنوان یک شغل بپردازیم.

  [teleShare]

  0 فروش 78.000 تومان