×

معرفی تکنیک آنالیزی چیدمان فضا

نمایش یک نتیجه

    معرفی تکنیک آنالیزی چیدمان فضا در شهرسازی

    استفاده از تکنیک های آنالیز شهری کمک می کند تا از بروز مشکلات ناشی از اشکالات موجود در مسیر ها جلوگیری شود یا مشکلات شریان های شهری شناسایی و به حداقل برسد و در نتیجه شبکه شهری مناسب تری ایجاد شود.

    در این کتابچه به اختصار به معرفی تکنیک آنالیزی چیدمان فضا در شهرسازی پرداخته شده است.

    [teleShare]

    9 فروش تومان