×

همکاری

نمایش یک نتیجه

  رازهای همکاری موفقیت آمیز معمار و مهندس سازه

  مسئله تعامل و همکاری بین معمار ها و مهندسین سازه از بزرگترین چالش های حرفه ای هر دو قشر است.

  این در حالی است که هر دوی این تخصص ها برای به ثمر رسیدن یک طرح خوب ضروری است.

  بسیاری از افراد یکی از این دو حرفه را بر دیگری ارجح میدانند. یکی از دلایل ایجاد چالش ها، همین امر می باشد.

  [teleShare]

  2 فروش تومان